Werkwijze

Na aanmelding door ouders plan ik een intakegesprek om meer zicht te krijgen op de begeleidingsvraag. De leerling is hierbij niet aanwezig. In dit gesprek bespreken we de achtergrondgegevens, schoolresultaten en (indien aanwezig) eerdere uitkomsten van onderzoek.

Een traject remedial teaching bestaat meestal uit 12 lessen. In de eerste twee sessies breng ik met behulp van diagnostische gesprekken en toetsen de startsituatie in kaart. Dit vormt, samen met de gegevens uit het intakegesprek, de basis van het handelingsplan. Het handelingsplan is een korte beschrijving van de beginsituatie, doelstellingen, inhoud, materiaal, planning en manier van evalueren of nameten. Mijn werkwijze en de activiteiten sluiten altijd aan bij het onderwijs op school.

Na 12 lessen volgt een evaluatiemoment. In onderling overleg bepalen we of een tweede termijn remedial teaching wordt gestart. Tussentijds informeer ik ouders, en meestal ook school, per email over het verloop van de lessen. Er wordt altijd huiswerk voor thuis meegegeven.

In een traject remedial teaching werk ik steeds aan één vakgebied.