Tarieven

Traject remedial teaching

  • intakegesprek
  • beginsituatie / onderwijsbehoefte
  • doelstelling
  • leerinhoud
  • materiaalkeuze
  • tijdspad en organisatie
  • evaluatie
  • inclusief 12 lessen en verslaglegging

Individuele les, 45 minuten
Individuele les, 60 minuten

inclusief logboek per mail

Orthodidactische screening meerdere vakgebieden

Bijzondere werkzaamheden
per 15 minuten

Schoolbezoek, extra overleg / verslaglegging

€ 750,00

€ 45,00
€ 60,00op aanvraag

€ 15,00

Afzeggen van een afspraak

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de begeleiding afgezegd moet worden. Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd per email of telefoon. Afzeggingen binnen 24 uur zullen in rekening worden gebracht.

Factuur

De factuur krijgt u maandelijks toegestuurd. De tarieven zijn gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching. Op remedial teaching is geen BTW van toepassing vanwege de
onderwijsvrijstelling, artikel 11, eerste lid, letter o, Wet op de
omzetbelasting 1968.