Remedial teaching

In mijn praktijk bied ik remedial teaching aan leerlingen uit het basisonderwijs. Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen met een leer- of gedragsprobleem. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces.

It takes a village to raise a child
(Afrikaans gezegde)

De werkwijze van RT VLOR is er in het bijzonder op gericht om vanuit een grondige analyse van de startsituatie een goede samenwerking op te zetten met de leerling, ouders en school. Ik ontwerp altijd een doorlopende werkwijze of leerlijn voor en met de leerling en zijn of haar school. Vanuit deze afstemming op het onderwijs komen we tot een goede samenhang, onderlinge samenwerking en optimale resultaten. Ik baseer me daarbij op wetenschappelijk onderbouwde en degelijke (ortho)didactische uitgangspunten.

Vakgebieden basisonderwijs

 • rekenen
 • (werkwoord)spelling
 • taal | technisch lezen
 • begrijpend en studerend lezen
 • zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)
 • woordenschat
 • Engels
 • studievaardigheden

Vlor verzorgt ook:

 • Trainingen Leren leren;
 • Concentreren kun je leren;
 • Faalangst reductie trainingen;
 • Beter bij de les trajecten.